Bonus Challenge – Himaláj

Měsíc: PO CELOU DOBU CHALLENGE 2021

Body: viz tabulka níže

Popis:

Během jednoho měsíce nastoupej v rámci tréninků co nejvíce výškových metrů.

  • dosažená meta 2.000 výškových metrů: 0,5 bodu
  • dosažená meta 3.000 výškových metrů: 1 bod
  • dosažená meta 4.000 výškových metrů: 1,5 bodu
  • dosažená meta 5.000 výškových metrů: 2 body
  • dosažená meta 6.000 výškových metrů: 2,5 bodu
  • dosažená meta 7.000 výškových metrů: 3 body
  • dosažená meta 8.000 výškových metrů a více: 3,5 bodu

Výzva je platná pro dílčí celé měsíce říjen 2021 – březen 2022. Každý měsíc se počítá samostatně, tzn. od NULY.

Jako doklad o splnění nám pošli screen měsíčního souhrnu (z hodinek, Stravy, jiné tréninkové aplikace..)

Body za splnění výzvy zle získat každý měsíc !!